REGLAMENT


REGLAMENT DE LA CURSA del pic de l’àliga
Organització 
L’Agrupació excursionista Talaia és l’organitzadora de l’esdeveniment esportiu, comptant amb el suport de l’Ajuntament de Canyelles, així com de diferents entitats col·laboradores. Comptarà amb una cursa i una caminada. 

Dates i horaris 
La 11ª edició de la Cursa del Pic de l’Àliga se celebrarà el diumenge 1 de març de 2020. 
La sortida de la caminada tindrà lloc a les 9 hores i la de la cursa a les 10 hores des de la zona esportiva de Canyelles:
https://goo.gl/maps/yFcAhDexmBs 

Condicions de participació
Els corredors, al fer la inscripció  accepten íntegrament el Reglament de la prova i manifesten que estan  físicament ben preparats/des, amb bona salut, i són conscients que aquest tipus de competicions, en desenvolupar-se en el medi natural, tenen un risc addicional per als participants, que assisteixen de pròpia voluntat i iniciativa, i assumeixen íntegrament els riscos i conseqüències derivades de la seva participació.
Els participants a la caminada han de saber que no serà guiada, estarà senyalitzada i la seva dificultat és mitja/alta, amb l'ascensió al Pic de l'àliga.
Els menors d’edat que participin tant en la cursa com en la caminada hauran de lliurar l’autorització que consta a la web (https://www.sportsform.net/users/picaliga/2019/Autoritzacio_menors_cursa_pic_aguila.docx), degudament signada pels seus tutors legals, en el moment de la recollida del dorsal. Hi haurà fulls d’autorització a disposició dels participants en el moment de recollir el dorsal.
L’organització es reserva el dret de les imatges, prenent i recopilant fotografies, vídeos i informació de les proves, així com utilitzar tot aquest material per anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de la cursa i altres esdeveniments produïts per l’Agrupació excursionista Talaia i els seus col·laboradors. 
Es prohibeix circular camp a través, fora dels camins. El fet de participar en la cursa ens compromet a tots a ser responsables i això ens obliga a no agafar dreceres, i no maltractar la fauna ni la flora. 
Els participants permeten explícitament que les seves dades personals (nom, cognom, sexe i any de naixement) siguin publicades a les llistes d’inscrits i/o a la de resultats si acaben la cursa. 

Distàncies 
La Cursa del Pic de l’Àliga està formada per un recorregut circular de 16'4 km, 660 metres de desnivell positiu i la caminada d'uns 10 km. aproximadament.

Recorreguts
Ambdues modalitats combinen pistes i senders dels Parcs d’Olèrdola i del Garraf. En desenvolupar-se en aquesta zona natural, els participants a l’esdeveniment han de respectar i preservar el medi ambient, així com els valors i patrimoni de la zona.
El recorregut està senyalitzat i marcat, i a totes les cruïlles importants hi haurà personal de l’organització indicant la direcció correcta.
L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.
Els participants han de seguir el recorregut marcat: agafar camins més curts suposa la desqualificació automàtica.

Avituallaments
Hi haurà 3 punts d’avituallament situats cada 5km aproximadament i un avituallament al final de la cursa.

Inscripció
La inscripció té un cost total de 16 euros per la cursa, 25 per equips de relleus i 12 euros per la caminada. Només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament.
El pagament de la inscripció es podrà fer per targeta de crèdit a la web http://cursapicaliga.blogspot.com/
En cas de no participar a la cursa, no es tornaran els diners.
Tots els inscrits tindran una bossa del corredor, amb una samarreta de la cursa i diferents regals dels patrocinadors i col·laboradors. 
La inscripció es tancarà quan s’assoleixin com a màxim 200 inscripcions. No es faran inscripcions el mateix dia de la cursa. 
El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament. L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista.

Seguretat 
L’organització situarà, en determinats punts del recorregut, i als controls de pas, personal especialitzat encarregat de vetllar per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions d’aquest personal que estarà convenientment identificat. 
És responsabilitat dels corredors realitzar la cursa seguint el recorregut oficial. L’organització utilitzarà tots els recursos possibles per que el marcatge de la cursa no sigui alterat durant la mateixa. 
Malauradament, els actes vandàlics també afecten a les curses. Per aquest motiu l’organització recomana l’ús de sistemes de posicionament (GPS) per poder consultar el recorregut en cas de dubtes (pèrdues, sabotatge, etc..). 
En cas d’abandonament, s’ha de comunicar, el més aviat possible, al personal de l’organització, ja sigui als punts de control o via telefònica. 
En cas de necessitat d'evacuació per accident o lesió que impedeixi l'aproximació a peu a un dels punts de tornada, s'haurà d'intentar avisar a l'organització per tots els mitjans possibles per activar l'operatiu de rescat. 
Es disposarà de personal mèdic i ambulància per intervenir en cas de necessitat. 
En cas que les condicions climatològiques ho aconsellin o per motius de seguretat, es podrà modificar l’itinerari.
Hi haurà un equip escombra encarregat de tancar la cursa i recollir totes les marques d’aquesta, després del pas de tots els participants, de manera que si un participant es sobrepassat per l’equip escombra, no trobarà marques.
Durant la cursa existeixen encreuaments de carreteres (secundàries). L’organització senyalitzarà aquestes zones sobre el terreny, tant pels corredors com pels vehicles. Els corredors hauran d’extremar les precaucions en aquestes zones. És responsabilitat dels corredors creuar aquestes vies amb seguretat.
El Director de Cursa podrà retirar de la competició un corredor quan consideri que aquest tingui disminuïdes les seves capacitat físiques o tècniques a causa de la fatiga o les seves condicions no siguin les apropiades per continuar en cursa. 
La cursa queda coberta per l’assegurança de responsabilitat civil de l’AE Talaia i l’organització contracta una assegurança d’accidents temporals pel dia de la cursa.

Categories
Totes inclouen les categories femenina i masculina.
Totes tenen com a referència de l’edat el 31 de desembre de 2020.
La Cursa del Pic de l’Àliga té les categories següents: 
  • junior (fins a 20 anys)
  • sènior (21 a 39 anys)
  • veterà (40 a 49 anys)
  • màster (a partir de 50 anys)
Sorteig i Premis
Els premis són els següents:
  • un premi per cadascun dels tres primers classificats/des de la classificació general homes i dones;
  • un premi per cadascun dels guanyadors i guanyadores de cada categoria (sub 23, sènior, veterà i màster): Els premia de categories no son acumulables als de la general.
  • un premi per al primer corredor i corredora local;
  • un premi al primer corredor i corredora del tram d’Strava que s’indica a aquests efectes a la web de la cursa.
Només hi ha premis en la modalitat cursa. Després de l’entrega de premis es farà el sorteig de material. Per poder optar als premis s’haurà d’estar present en l’acte d’entrega dels mateixos, en cas contrari es perdrà el dret al premi i s’entregarà al següent corredor a la classificació. En el sorteig serà imprescindible estar present per recollir el lot. No s’admeten representants. 
No hi ha premis en metàl·lic. Els premis i el sorteig consistirà en trofeus i lots de material esportiu/producte dels espònsors de la cursa.

Recollida de dorsals i altres serveis
El dorsal es podrà recollir abans de la cursa al lloc indicat i des de les 8h 30’ al lloc de la sortida.
El fet de no retirar el dorsal i la bossa de la corredora en els dies establerts significa la renúncia als mateixos.
Al lloc de la sortida hi haurà servei de guarda-roba i banys. Hi haurà facilitats de vestuari i dutxes per després de la prova.